Rozważanie na Zmartwychwstanie Pańskie – Olivier Clement

wpis w: Rozważania | 0

Wielkanoc. Chrystus Zmartwychwstał !             Zmartwychwstanie nie jest reanimacją jakiegoś trupa czy zmarłego, powracającego do takiego samego życia, jakie wiódł przed śmiercią. Zmartwychwstanie Chrystusa radykalnie zmienia warunki tego życia. Zmartwychwstały jest całkowicie rzeczywisty, pozwala się dotknąć Tomaszowi, dzieli pożywienie z … Continued

Rozważanie na Wielki Piątek – Olivier Clement

wpis w: Rozważania | 0

Wielki Piątek. Droga Krzyżowa. Ukrzyżuj Go ! Ten krzyk, zwielokrotniony przez ślepą żądzę tłumu, rozbrzmiewa w całej historii. Nie oskarżajmy już więcej narodu żydowskiego, który był przecież, jak mówił Péguy, „teatrem ludzkości”; to my sami jesteśmy zabójcami miłości. Oto Żyjący, … Continued

Rozważanie na Wielki Czwartek – Olivier Clement

wpis w: Rozważania | 0

                  Wielki Czwartek. Zapowiedź Eucharystii „Jezus, wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował”(J 13,1). Wielki poryw miłości, przenikający Prawo i proroków, osiąga swoją pełnię podczas tej Wieczerzy, będącej … Continued

Rozważanie na Niedzielę Palmową (o. Rafał Szwedowicz)

wpis w: Rozważania | 0

 Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca naszego, Dawida, które nadchodzi. Hosanna na wysokościach!» (Mk 11, 9-10). Niedzielą Palmową – antycypacją uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, rozpoczynamy celebrację najważniejszych wydarzeń, stanowiących szczyt i źródło liturgicznego obchodu … Continued