Rozważanie na Zmartwychwstanie Pańskie – Olivier Clement

wpis w: Rozważania | 0

Wielkanoc. Chrystus Zmartwychwstał !

            Zmartwychwstanie nie jest reanimacją jakiegoś trupa czy zmarłego, powracającego do takiego samego życia, jakie wiódł przed śmiercią. Zmartwychwstanie Chrystusa radykalnie zmienia warunki tego życia. Zmartwychwstały jest całkowicie rzeczywisty, pozwala się dotknąć Tomaszowi, dzieli pożywienie z uczniami, a jednak jest inny, „w innej postaci”, jak jest napisane w Ewangeli według świętego Marka. Jest inny do tego stopnia, ze Maria Magdalena bierze Go za ogrodnika, a idący do Emaus uczniowie za słabo zorientowanego w ostatnich wydarzeniach podróżnego.

On wymyka się przestrzeni i czasowi, które rozdzielają, przekształcając je w narzędzia spotkania, w drogi komunii. Boskość i człowieczeństwo jednoczą się w Nim definitywnie, a to przemienione i ubóstwione człowieczeństwo przenika odtąd głębiny historii i działa w nich. Działa, aby zrodzić, jak Niewiasta, jednocześnie prześladowana i „obleczona w słońce”, o której mówi Apokalipsa w dwunastym rozdziale […] Czemu jednak to Zmartwychwstanie pozostaje taki ukryte ? Z szacunku dla naszej wolności. Zmartwychwstały nie narzuca się. Nie ukazuje się władcom tego świata, objawia się tylko tym, którzy przyjmują Go w wierze i miłości. To nie Zmartwychwstanie wzbudza wiarę, to wiara pozwala przejawić się Zmartwychwstaniu. Jezus woła delikatnie, jak zawołał Marię Magdalenę- w ona dopiero wtedy „obróciła się”, jej serce się poruszyło, rozpoznało Go. I dopiero w chwili, kiedy przy wieczerzy w przydrożnej gospodzie lamie chleb, rozpoznają Go uczniowie idący do Emaus, i zaraz potem znika, obecny dotąd w Eucharystii, w Duchu, w misteriach Kościoła. W Kościele bowiem Jego człowieczeństwo, które jest również nasze, Jego człowieczeństwo ukrzyżowane i zarazem chwalebne, staje się dla nas źródłem Życia […] Chrystus zmartwychwstał, duchowa śmierć została zwyciężona, śmierć jest już tylko porwaną zasłoną miłości. […] Tak, Chrystus zmartwychwstał. Wszystko i wszyscy są odtąd żyjący- na zawsze.

Olivier Clément, Chrystus Zmartwychwstał. Rozważania na temat świąt chrześcijańskich (fragment), Kraków 2003, s. 51- 56.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *