Przygotujcie drogę Panu. Dla niego Prostujcie ścieżki – Rozważanie na II Niedzielę Adwentu 19.11.2023 (o. Jacek Brakowski)

wpis w: Rozważania | 0

Ilekroć czytam fragment ewangelii zawierający wołanie Jana Chrzciciela do „przygotowania drogi Panu”, tylekroć wspominam mojego nieżyjącego już katechetę, który był biblistą. Ukazywał on nam pewne analogie tekstów Nowego i Starego Testamentu. Niesamowita katecheza naszego kapłana opowiadająca o tym, jak to … Continued

Moje Słowa nie przeminą – Rozważanie na Dwudziestą Trzecią Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego 05.11.2023 (o. Jacek Brakowski)

wpis w: Rozważania | 0

Ostatnia niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego poprzedza czas Adwentu. Liturgia Słowa koncentruje naszą uwagę na rzeczach ostatecznych. Chrystus w swojej przypowieści opisuje tę rzeczywistość jako czas trwogi i ogromnego lęku ludzkości wobec zjawisk, które będą kolejno po sobie następowały, bo … Continued