Wrażliwość Dobrego Pasterza (o. Jacek Brakowski). Rozważanie na Niedzielę Dobrego Pasterza 23.04.2023

wpis w: Rozważania | 0

Czytania Liturgiczne:

Dz 3,1-13

1 P 2,21-25

J 10,11-16

Wrażliwość Dobrego Pasterza

Słowo Boże przypisane dzisiejszej Liturgii naszej Cerkwi stawia nam przed oczyma przepiękne obrazy delikatności naszego Zbawiciela. Istotne jest jednak, aby owej delikatności nie mylić z ckliwością, użalaniem się czy litością. Apostołowie, którzy towarzyszyli Chrystusowi w czasie Jego wędrówki, doświadczali tej rzeczywistości i perspektywy widzenia człowieka przez Mistrza z Nazaretu. Znali z autopsji wrażliwość Dobrego Pasterza. To doświadczenie pozwoliło Piotrowi i Janowi z wiarą zwrócić się do człowieka żebrającego na świątynnych schodach: «Spójrz na nas!». A on patrzył na nich oczekując od nich jałmużny. «Nie mam srebra ani złota – powiedział Piotr – ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!». Cud odmienił życie chromego od urodzenia i pobudził jego ducha do radości i wdzięczności wobec Boga. Imię Jezusa nadało nowy sens istnienia temu człowiekowi. Święty Klemens Aleksandryjski tak ujmował „wrażliwość” Zbawiciela:

Boski Pedagog […] został ozdobiony trzema i to najpiękniejszymi darami: mądrością, życzliwością, i autorytetem […] życzliwością – bo On sam siebie złożył za nas na ofiarę: „Dobry Pasterz duszę swoją daje za owce swoje” (J 10, 11). A łaska życzliwości to nic innego, jak wola chcenia dobrze dla bliźniego ze względu na niego samego[…]”.

Chcieć dla kogoś dobrze oznacza też dobrze rozeznać co jest dobrem dla duszy danej osoby. Trzeba na wzór Zbawiciela pozwolić także wzrastać i inspirować człowieka do rozeznawania prawdziwego dobra, które służy jego spełnieniu i szczęściu. Należy bowiem pozwolić człowiekowi na dokonanie zmiany w sposobie postrzegania rzeczywistości i samego siebie – z Bożej perspektywy. Święty Piotr ujmuje to tak w swoim liście pisząc o Chrystusie:

„[…] On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości – Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni.  Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz waszych”.

Nawracanie się to wsłuchiwanie się w głos Dobrego Pasterza, podążanie za nim. To również szukanie przez całe życie właściwej drogi by być jak najbliżej Niego. Niekiedy należy narazić się na „karcące uderzenie” pasterską laską i okazać zaufanie, że służy to naszemu dobru, choćbyśmy tego w danym momencie nie rozumieli. Chrystusowi Dobremu Pasterzowi zależy na swoich owcach nawet za cenę własnego życia. Święty Grzegorz Wielki w rozważaniu dotyczącym Dobrego Pasterza pisze:

Nie pasterzem, ale najemnikiem jest nazwany ten, kto pasie owce Pana, kierując się nie głęboką miłością, lecz dla doczesnej zapłaty. Jest najemnikiem, kto wprawdzie zajmuje stanowisko pasterza, lecz dobra dusz nie szuka, ugania się za ziemskimi wygodami, cieszy się swoim pierwszeństwem, pasie się doczesnymi zyskami, raduje się okazywanym mu przez ludzi szacunkiem […] Czy jednak jest pasterzem, czy najemnikiem, prawdziwie to można poznać dopiero wtedy, gdy owcom grozi niebezpieczeństwo”.

Chrystus oddał życie za swoje owce, dlatego też możemy mieć niezachwianą pewność o Jego miłości wobec każdego człowieka. Okazana miłość niejako prowokuje nas do kroczenia za Nim i odkrywania każdego dnia na nowo głębi naszego ducha i to pomimo naszych różnorodnych ograniczeń czy trudnych historii życia. Dobry Pasterz chce kształtować nasze serca na wzór swojego serca pełnego miłości, wrażliwości i Jego perspektywy postrzegania każdego człowieka.

Nabywanie wrażliwości na wzór Dobrego Pasterza wymaga ofiary z samego siebie dla dobra bliźniego przy jednoczesnym poczuciu szczęścia i spełnienia siebie samego. Kto w swoim życiu podejmuje się kroczenia taką drogą zna dokładnie jej trud, a jednocześnie wie jak z czasem zaczyna się postrzegać drugiego człowieka oczyma wrażliwej miłości najwspanialszego Pasterza.

o. Jacek Brakowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *