ZASTOSOWANIA I WYTYCZNE Komunii Zachodnich Kościołów Prawosławnych

Aby zwiększyć wspólnotę kościelną, którą zbudowały nasze trzy Kościoły, oferujemy następujące praktyki, rady i wskazówki, aby na nowo odkryć, rozwijać i aktualizować nasze tradycje zachodnie.

1- Komunia Zachodnich Kościołów Prawosławnych (CIOO) jest kierowana przez kolegium biskupów Kościołów, które ją tworzą. Kolegium to będzie się spotykać w razie potrzeby i przynajmniej raz w roku, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Komunii i umocnić miłość braterską.

2- Obrzęd należy uznać za należący do tradycji zachodniej.

3. Kalendarz liturgiczny, w szczególności data Wielkanocy, będzie zgodna z kalkulacją gregoriańską, czyli tradycją zachodnią.

4- Cykl czytań biblijnych w niedziele i święta będzie inspirowany starożytną tradycją zachodnią, którą przekazali nam nasi Ojcowie.

5- Ustanowiona zostanie wspólna martyrologia, zgodnie z tradycją zachodnią, włączając w to świętych innych Kościołów, gdy ich duchowy wpływ stanie się powszechny.

6. Podstawowe wspólne modlitwy, takie jak Ojcze nasz, Credo, wezwanie do Ducha Świętego i inne, które może zdefiniować Kolegium Biskupów Komunii, muszą mieć to samo tłumaczenie w każdym Kościele, zgodnie z jego językiem.

7- Każdy chrześcijanin ochrzczony w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i wyznający, że Święte Dary Eucharystyczne są naprawdę Ciałem i Krwią Chrystusa, może zostać przyjęty do komunii eucharystycznej.

8. Wszyscy duchowni Komunii mogą uczestniczyć w ołtarzu bez różnicy Kościoła i bez uprzedniej zgody odpowiedniej hierarchii.

9. Każdy Hierarcha Komunii może przewodniczyć sprawowaniu Eucharystii i urzędom w miejscu kultu pod nieobecność hierarchy(ów) miejsca.

10- Zgromadzenie naszych Kościołów będzie organizowane co trzy lata z okazji jakiegoś szczególnego wydarzenia (pielgrzymki, rekolekcje, konferencje, przyjęcia, rocznice itp.), aby umocnić i potwierdzić naszą Komunię.

11- Siostrzane Kościoły są zaangażowane w pracę na rzecz dialogu i spotkań ekumenicznych w obrębie chrześcijaństwa, jak również spotkań międzyreligijnych.

12- Przyjmowanie innych Kościołów chrześcijańskich, które przestrzegają zasad zapisanych w Karcie oraz zastosowań, rad i wytycznych Komunii, podlega jednomyślnej zgodzie Kościołów sygnatariuszy. Umowa ta zostanie podpisana przez pełną informację o historii, życiu, duchu i autentyczności Kościoła kandydującego. Niezbędne będą konsultacje między naszymi Kościołami, aby rozeznać zalety tej kandydatury. W przypadku pozytywnej oceny odbędą się spotkania i dyskusje w celu sfinalizowania decyzji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *