Odpowiedzialni za prowadzenie strony internetowej:


o. Rafał Szwedowicz

Urodzony w 1981 r. Duchowny prawosławny, bloger, historyk sztuki, filozof i teolog. Ukończył studia filozoficzno-teologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także historię sztuki i kultury na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbył studia doktoranckie na Uniwersytecie Szczecińskim (teologia patrystyczna). Zajmuje się patrologią, teologią prawosławną i katolicką, kulturą bizantyjską, ikonografią cerkiewną, mediewistyką i współczesną kulturą wizualną.

kontakt: rszwedowicz@eogpolska.pl

o. Jacek Brakowski

Urodzony w 1971 r. Duchowny prawosławny, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Ukończył studia filozoficzno – teologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2000). Następnie podjął studia historyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uzyskał tytuł magistra historii w 2005 r. Rozprawę doktorską obronił w 2016 r. na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu. Autor kilku publikacji książkowych, licznych artykułów naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych. W swoich badaniach zajmuje się martyrologią Narodu Polskiego w czasie II wojny światowej, historią współczesną, naukami pomocniczymi historii oraz historią wychowania. Rzeczoznawca MEiN do spraw podręczników szkolnych z historii w zakresie merytorycznym i dydaktycznym. Ukończył także studia z zarządzania oświatą, resocjalizacji i pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz oligofrenopedagogiki. Jest także certyfikowanym kynoterapeutą. Od ponad 20 lat pracuje jako nauczyciel i wychowawca dzieci i młodzieży.

kontakt: jbrakowski@eogpolska.pl

o. Paweł Barylak

Urodzony w 1970 r. Duchowny prawosławny. Doktor nauk teologicznych w zakresie
dogmatyki. Ukończył studia filozoficzno-teologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie. Kontynuując naukę w zakresie teologii dogmatycznej napisał
rozprawę doktorską pt. „Teologia ojcostwa świętego Józefa na łamach czasopisma Cahiers
de Joséphologie”, którą obronił w 2009 r. na tym samym uniwersytecie. Zdobył dwa dyplomy
języka francuskiego kończąc kursy w Alliance Française w Nicei.

kontakt: pbarylak@eogpolska.pl