Rozważanie na Wielki Czwartek – Olivier Clement

wpis w: Rozważania | 0

                  Wielki Czwartek. Zapowiedź Eucharystii

„Jezus, wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował”(J 13,1). Wielki poryw miłości, przenikający Prawo i proroków, osiąga swoją pełnię podczas tej Wieczerzy, będącej zapowiedzią śmierci i Zmartwychwstania Pana, a zatem Eucharystii. Jezus, w przeddzień żydowskiej Paschy, podejmuje i przemienia tradycyjny rytuał. Każda rodzina musiała składać na ofiarę w Świątyni baranka bez skazy. Zbierano jego krew i na pamiątkę Bożej interwencji uwalniającej lud z niewoli egipskiej, znaczono nadproża drzwi. Następnie przyrządzano baranka do spożycia, nie łamiąc ani jednej kości, jak się to stało z Jezusem po śmierci na krzyżu: Jezus bowiem, stwierdza święty Jan, jest prawdziwym Barankiem paschalnym [… ].

Ostatni posiłek, jaki spożywali Hebrajczycy w Egipcie, został im nakazany na najbliższy moment przed wydarzeniem jedynym, niepowtarzalnym- przejściem przez Morze Czerwone. Dotyczył jednak i dalszej przyszłości, nieustannie powtarzanego, rytualnego upamiętnienia, które nadaje temu przejściu trwałą wartość zwycięstwa i wyzwolenia. Tak samo jest- pomimo całej ogromnej różnicy- z Ostatnią Wieczerzą Chrystusa. Przede wszystkim jest ona nierozłącznie związana z Jego męką i Zmartwychwstaniem; poprzedza, zawiera w sobie i wyraża te założycielskie wydarzenia. Chleb zostaje połamany, tak samo jak później Jego Ciało, wino rozlane, jak później Jego Krew. W łamaniu chleba i w podaniu kielicha wina jest zapisana cała tajemnica ożywiającej śmierci Pana […] Ostatnia Wieczerza, a więc i cała eucharystyczna celebracja, poprzedza ucztę mesjańską, nadejście Królestwa. Wobec tego ostatecznego wyjścia, najbardziej bolesnego, lecz i najbardziej twórczego, Eucharystia pociąga nas ku przyszłości, czyni  z nas ludzi „w każdym położeniu dziękujących”(1 Tes 5,18), bowiem w eucharystii „serce wchłania Pana, a Pan wchłania serce, i z dwóch stają się jednym.”

Olivier Clément, Chrystus Zmartwychwstał. Rozważania na temat świąt chrześcijańskich (fragment), Kraków 2003, s. 37-43.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *