Karta Komunii Zachodnich Kościołów Prawosławnych

W imię Trójcy Świętej!

„Celtycki Kościół Prawosławny”, „Francuski Kościół Prawosławny” i „Kościół Prawosławny Galów”, posłuszny wezwaniu Ducha Świętego i ufny w obietnicę Bożą: dam im jedno serce i włożę w nich nowego ducha (Ez 11:19), założył komunię zachodnich Kościołów prawosławnych.

W sercu tej komunii, nasze dziedzictwo duchowe zostaje rozpoznane i spełnione w obrazie Trójcy Świętej, w której Osoby są zjednoczone bez pomieszania i odrębne bez rozdzielenia. W tym celu nasze Kościoły angażują się w nawrócenie serca i powrót do czystości życia ewangelicznego w odrodzeniu wiary naszych ojców.

Komunia Zachodnich Kościołów Prawosławnych jest integralną częścią niepodzielnego, Jednego, Świętego, Katolickiego i Apostolskiego Kościoła założonego przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzięki łasce i miłosierdziu Bożemu nasze Kościoły są dziedzicami nieprzerwanej linii Kościołów historycznych zrodzonych z przepowiadania apostołów i uczniów Chrystusa na Zachodzie.

Komunia Zachodnich Kościołów prawosławnych wyznaje pierwotną wiarę pierwszych trzech soborów ekumenicznych, uznaną przez wszystkich chrześcijan i akceptuje deklaracje dogmatyczne czterech kolejnych wielkich soborów, nie akceptując jednak pewnych anatem i kanonów zawierających wyłączenia, podziały. W pełni przestrzega porozumień doktrynalnych wynikających z dialogu ekumenicznego między Kościołami prawosławnymi a innymi wyznaniami chrześcijańskimi.

Nasze Kościoły ucieleśniają i utrwalają tradycję prawosławną, którą ojcowie i święci stworzyli w Duchu Świętym na Zachodzie wśród narodów i kultur, które je charakteryzują, jak jest napisane: Idźcie, i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów, udzielając im chrzcząc w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. (Mt 28:19)

Każdy z naszych Kościołów poprzez swoje obrzędy i zwyczaje ukazuje aspekty tej Tradycji, aktualizując je, wiernie wezwanemu od Boga, aby pełnia wiary i kerygmatu apostolskiego była głęboko zakorzeniona w historii zbawienie każdego narodu. Dlatego Komunia ta jest otwarta dla innych zachodnich Kościołów prawosławnych tego samego ducha.

Mamy nadzieję, że nasze Kościoły staną się pokornym miejscem przyjęcia, pojednania, przebaczenia i miłości w Chrystusie, że nasze działania i nasze życie liturgiczne będą żywym świadectwem absolutnej miłości Boga do wszystkich ludzi i do całego stworzenia.

Dzieło to zawierzamy wstawiennictwu Najświętszej Bogurodzicy i wszystkich świętych. Niech Bóg zachowa nas w swoim miłosierdziu. Jemu niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

W święto Narodzenia Pana naszego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa

25 grudnia 2007 r.

Celtycki Kościół Prawosławny Cerkiew Galii Francuski Kościół Prawosławny

Biskup Marc i Biskup Maël biskup Grzegorz Biskup Vigile i Biskup Martin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *