Wizyta niespodzianka – Rozważanie na Niedzielę Palmową 24.03.2024 (o. Paweł Barylak)

wpis w: Rozważania | 0

„Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta usługiwała, a Łazarz był z zasiadającymi z Nim przy stole” (J 12, 1-2).

W drodze do Jerozolimy, by świętować tam Paschę, Jezus przychodzi w odwiedziny do przyjaciół. Jego pojawienie się tam najprawdopodobniej było niezapowiedziane. Gospodarze mogli jedynie domyślać się, że w tym czasie przed Paschą, Jezus ich odwiedzi. Była to wizyta – niespodzianka. To nie były czasy sms-ów, telegramów, telefonów, by uprzedzić przyjaciół o zamiarze odwiedzenia ich. Ewangelista podkreśla, że mimo zaskoczenia, urządzono tam dla Jezusa ucztę. Zaskoczenie przyjściem Jezusa nie stało się jednak przeszkodą do zorganizowania uczty dla Gościa. Od gospodarzy tej uczty, ich otwartości i hojności wiele możemy się nauczyć.

Jak podaje badanie na temat gościnności Polaków (CAWI, Polska 2022): gospodarzom niezapowiedzianych wizyt w większości towarzyszą pozytywne emocje, np. 45% badanych a zaskoczonych czyjąś wizytą odczuwa radość, 36% podekscytowanie a 26% spokój. Jednak w podjęciu gości, którzy się nie zapowiedzieli, gospodarzom towarzyszą także negatywne emocje, jak napięcie -21%, rozdrażnienie – 12% i zdenerwowanie – 11%. Czy gospodarze w takich sytuacjach boją się, że goście napotkają w mieszkaniu bałagan? Czy rozdrażnienie gospodarza wynika z braku emocjonalnego przygotowania i wewnętrznego nastawienia, które byłyby, gdyby ten wiedział o wizycie gości? Czy jest mu głupio, że nie ma czym podjąć gości (pusta lodówka, brak kawy…)? Czy jego zdenerwowanie wynika z przeczucia, że gość może przynieść trudne informacje (wiadomość o chorobie, wypadku samochodowym, złym zachowaniu dziecka w przedszkolu)?

W naszym życiu tak jak w rodzinie Marii, Marty i Łazarza, nie da się wszystkiego przewidzieć a zaskakujące nas wizyty są częścią tego życia. Maria, Marta i Łazarz przez swoją otwartość, nie będąc tego świadomi, oddają cześć Bogu poprzez posłuszeństwo przykazaniu Boga: „Zaradzajcie potrzebom świętych! Przestrzegajcie gościnności!” (Rz 12, 13). „Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę” (Hbr 13, 2).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *