Siewca wyszedł siać – Rozważanie na Niedzielę Sześćdziesiątnicy 04.02.2024 (o. Jacek Brakowski)

wpis w: Rozważania | 0

Przypowieść o siewcy jest jedną z tych mów Jezusa, która cieszy się niezmiennie wielką popularnością w nauczaniu języka polskiego. Nauczyciele wykorzystują ten przepiękny literacko tekst, aby uczniowie mogli dokonywać jego streszczenia, interpretacji czy też wydobyć wszystkie zawarte w nim metafory. Jednocześnie jest to jedna z tych przypowieści naszego Zbawiciela, którą On sam w sposób doskonały wyjaśnił uczniom dopytującym o jej znaczenie. Można jedynie dokonać pewnej „aktualizacji” jej znaczenia w kontekście sposobu funkcjonowania ludzi nam współczesnych. Przede wszystkim w historii świata nie zmieniło się nic odnośnie postawy niechęci wobec Jezusa i Jego nauki. Jako chrześcijanie nadal możemy czuć się wyróżnieni podobnie jak niegdyś uczniowie Pańscy. Dziś Jezus mówi również do nas „Wam dano poznać tajemnice królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli”. (Łk 8,10). Zwróćmy uwagę na fakt, że ogromna ilość naszych braci i sióstr, nawet jeżeli jest ochrzczona i deklaruje wiarę w Jezusa, wcale nie wsłuchuje się w Jego nauczanie. Nie mają na to czasu, ochoty, uważają za sprawę mało istotną w życiu. Trudno też mówić o stosowaniu nauki ewangelicznej w codziennym życiu. Ta nieznajomość Ewangelii jest bardzo niebezpieczna. Jej następstwem jest wprost utrata wiary. Ludzie doby naszych czasów będąc ignorantami religijnymi roszczą sobie jednocześnie prawo do oceniania chrześcijan, ich życia i postaw. Te same osoby tworzą też „kanony niewiary” i „usprawiedliwiają” swoją ignorancję religijną poprzez arogancki atak na tych, którzy pragną poznać nauczanie Jezusa i stosować je w życiu. Rozważając zatem Jezusową przypowieść o siewcy, jako uczniowie Jezusa powinniśmy czynić wszystko, co w naszej mocy, aby użyźnić glebę serc naszych braci i sióstr. Trzeba nam głosić Ewangelię, nieustannie siać Boże słowo. To nasz obowiązek wynikający z nakazu misyjnego, który Jezus skierował do każdego z nas:  „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. (Mt 28,19). To jest prawdziwe zadanie Kościoła! A zatem nasze zadanie. Niech Bóg udzieli nam swojej mocy, abyśmy byli skutecznymi siewcami słowa Boga.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *