Wiara setnika i uzdrowienie – Rozważanie na III Niedzielę po Objawieniu Pańskim 21.01.2024 (o. Jacek Brakowski)

wpis w: Rozważania | 0

Gdy wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi» Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go». Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: “Idź!” – a idzie; drugiemu: “Chodź tu!” – a przychodzi; a słudze: “Zrób to!” – a robi».  Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary”. (Mt 2,5-10) 

Paolo Veronese "Jezus i setnik" (1571) Museo del Prado (Madrid)
Paolo Veronese “Jezus i setnik” (1571) Museo del Prado (Madrid)

Tak wielu „wierzy”… udziela rad odnośnie budowania wiary w Boga, życia duchowego, poprawnych relacji z ludźmi, doskonałego budowania odniesień małżeńskich czy wychowania w miłości dzieci i młodzieży…

Z kolei tak niewielu mówi w swoim sercu «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo» (…) bo Ty wszystko możesz…

Podczas każdej Boskiej Liturgii przed przyjściem Chrystusa do naszych serc wołamy parafrazując nieco słowa Setnika «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł do mnie, ale powiedz jedno słowo, a będę uzdrowiony». Ilekroć recytujemy tę formułę przed przyjęciem najświętszych Tajemnic Ciała i Krwi Pańskiej oddajemy Jezusowi całe nasze życie… wszystkie dobre i złe czyny, grzechy, które popełniliśmy «świadomie i nieświadomie, z wiedzą lub bez wiedzy»… Setnik z Kafarnaum, a wcześniej trędowaty uczą nas całkowitego zaufania Boskiej mocy Jezusa, naszego Zbawiciela. W tych wyznaniach nie ma cienia wątpliwości we wszechmoc Bożą, która objawiła się w Synu Bożym… uznanie faktu, że Bóg w sposób doskonały nas przekracza, to stanowczo zbyt mało. Jednak, gdy dodamy do tego wyznanie w Jego moc przemiany całej naszej rzeczywistości i nas samych, wówczas wszystko nabiera właściwego sensu! Ileż to w historii i współczesności diabeł i jego „namiestnicy” trudzą się, aby tę Bożą moc wykpić… owszem… odnoszą niekiedy „spektakularne sukcesy”, ponieważ ludzie podatni są na szatańskie manipulacje. Jednak, gdy tylko wzywa się Imienia Jezusa Chrystusa oraz prosi się z pełną ufnością o Jego łaskę i moc przemiany naszych serc i życia, wówczas następuje natychmiast uzdrowienie całej naszej rzeczywistości! Wołajmy zatem jak najczęściej z głębi naszych serc «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo…».

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *