Świadectwo świętego Szczepana – 26.12.2023 (o. Jacek Brakowski)

wpis w: Rozważania | 0

Nie do końca jestem przekonany, że dzisiejszy opis związany z męczeńską śmiercią pierwszego męczennika chrześcijaństwa jest poprawny politycznie i kulturowo w myśl zasad dyktowanych nam przez świat współczesny. Po swojej przemowie Szczepan rozeznając postawę Żydów jako opornych słuchaczy mówi do nich wprost: „Twardego karku i opornych serc i uszu! Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Jak ojcowie wasi, tak i wy.  Któregoż z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? Pozabijali nawet tych, którzy przepowiadali przyjście Sprawiedliwego. A wyście zdradzili Go teraz i zamordowali. Wy, którzy otrzymaliście Prawo za pośrednictwem aniołów, lecz nie przestrzegaliście go” (Dz 7,51-53). To nie były słowa człowieka nieprzekonanego do głoszonej przez siebie prawdy… uznawał Jezusa Chrystusa za Mesjasza i nie wahał się tego publicznie wyznawać, a jednocześnie oskarżył Żydów o zamknięcie się na prawdę Bożą, uznanie Jezusa za Syna Bożego i zabicie Go. I to był powód, dla którego Żydzi zamordowali pełnego Ducha Świętego diakona Szczepana. Dziś męczeństwo ponosi na różne sposoby wielu naszych braci i sióstr, którzy głoszą prawdę o Chrystusie jako Mesjaszu i Zbawicielu. Święty Szczepan jest wzorem takiej odwagi aż po granicę męczeństwa fizycznego. Dlatego módlmy się za tych, którzy składają świadectwo wiary wobec współczesnych ludzi i prośmy Boga o siłę do składania takiego świadectwa przez nas samych.

(Obraz: ikona Kiko Arguello “Śmierć świętego Szczepana”)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *